Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

ΟΛΠ: Κέρδη €1,73 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Στα €33,69 εκατ., αυξημένος κατά 21,9%, έναντι €27,86 εκατ της αντίστοιχης περιόδου του 2009, ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ  Α.Ε. το πρώτο τρίμηνο του 2010.
Όπως σημειώνει η εταιρεία, τα παραπάνω μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα καθώς από 1/10/2009 ισχύει η σύμβαση παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ μεταξύ του ΟΛΠ και της Cosco Pacific Ltd, από την οποία προέκυψαν έσοδα €20,12 εκατ.
Παράλληλα, οι άλλες εκμεταλλεύσεις, εκτός του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.) παρουσιάζουν ικανοποιητική άνοδο, με εξαίρεση τον τομέα της διακίνησης των αυτοκινήτων ο οποίος πλήττεται ιδιαίτερα από την ύφεση.
Το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων ανέρχεται σε κέρδη € 3,64 εκατ. έναντι κερδών €1,89 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2009, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (τρέχοντες και αναβαλλόμενους) ανήλθαν σε €1,73 εκατ. έναντι ζημίας €766,2 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2009.
Κατά 6,79% αυξήθηκαν και τα λοιπά λειτουργικά έσοδα της περιόδου, τα οποία ανήλθαν σε €1,72 εκατ. έναντι €1,61 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2009, λόγω της αύξησης των εσόδων από την εκμίσθωση των χώρων.
Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της περιόδου ανήλθαν σε € 31,93 εκατ. έναντι €27,49 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2009, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,14%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις αμοιβές του προσωπικού, οι οποίες στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2009, ήταν μικρότερες λόγω των κινητοποιήσεων του προσωπικού και της αποχής από υπερωρίες και αργίες.
Οι αναλώσεις των ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών διαμορφώθηκαν σε €128,4 χιλ. έναντι € 778,96 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2009. Η μείωση αυτή, σύμφωνα με τον ΟΛΠ, οφείλεται κυρίως στην παραχώρηση του εξοπλισμού του Σ.ΕΜΠΟ. που απορροφούσε το μεγαλύτερο ποσοστό αναλώσεων ανταλλακτικών και υλικών.
Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων που ενσωματώθηκαν στο λειτουργικό κόστος αυξήθηκαν κατά 6,04% και ανήλθαν σε €2,73 εκατ., έναντι €2,58 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...