Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Στο ΣτΕ σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για μετατάξεις σε Λιμενικό και Ακτοφυλακή

Μετατάξεις αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής προβλέπει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, το οποίο κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος του Χρήστου Παπουτσή, οι σημαιοφόροι του Λιμενικού και της Ακτοφυλακής (ΛΣ - ΕΛΑΚΤ), απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ - ΕΛΑΚΤ, οι ανθυπασπιστές, υπαξιωματικοί του ΛΣ - ΕΛΑΚΤ και λιμενοφύλακες μπορούν να μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις των αξιωματικών ΛΣ - ΕΛΑΚΤ ειδικότητας υγειονομικού και ιερέα.

Προϋπόθεση για τη μετάταξη είναι οι ενδιαφερόμενοι να κατέχουν αντίστοιχους τίτλους σπουδών και συγκεκριμένα -κατά ειδικότητα- πτυχία Ιατρικής, Οδοντιατρικής Σχολής, της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο Θεολογικής Σχολής Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ακόμη, για την μετάταξη σε αξιωματικούς ΛΣ - ΕΛΑΚΤ ειδικότητας υγειονομικού, απαιτείται επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι να έχουν εγγραφεί σε Ιατρικούς Συλλόγους, ενώ για τη μετάταξη σε αξιωματικούς ιερείς απαιτείται επιπρόσθετα η ιδιότητα του κληρικού.

Παράλληλα, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 10 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα, να μην τελούν σε διαθεσιμότητα λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, να μην έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Ανακριτικού Συμβουλίου, να έχουν αξιολογηθεί κατά την τελευταία τριετία ως εξαίρετοι και να μην έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους.

Όπως αναφέρεται στο διάταγμα, ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων που θα καλυφθούν ανά ειδικότητα καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του ΛΣ.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη μετάταξη και στην εκπαίδευσή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...