Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

Στήνεται μονάδα αποβλήτων πλοίων στον Πειραιά

Του ΑΡΓΥΡΗ ΔΕΜΕΡΤΖΗ / enet.gr

Ετοιμάζεται νέα είσοδος ιδιώτη επενδυτή στο λιμάνι του Πειραιά, μετά τη διαχείριση εμπορευμάτων από την κινέζικη Cosco, και στην κερδοφόρα δραστηριότητα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, κυρίως πετρελαιοειδών και κατάλοιπων φορτίων των πλοίων, με τη δημιουργία μιας νέας μονάδας περισυλλογής και επεξεργασίας τους, που θα γίνει με σύμβαση παραχώρησης.

 Παράγοντες της ναυτιλίας αποφεύγουν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο απόβλητα να καταλήγουν στη θάλασσα, παρ' ότι είναι βαρύτατες οι προβλεπόμενες ποινές και τα πρόστιμα
Παράγοντες της ναυτιλίας αποφεύγουν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο απόβλητα να καταλήγουν στη θάλασσα, παρ' ότι είναι βαρύτατες οι προβλεπόμενες ποινές και τα πρόστιμα
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ Α.Ε.) ανακοίνωσε την απόφασή του να προκηρύξει για τη νέα μονάδα δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, ενώ η σχετική προκήρυξη προωθείται για δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Αναμένεται να εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον από ξένους παίκτες που δραστηριοποιούνται σε μεγάλα διεθνή λιμάνια, ενώ από ελληνικής πλευράς παράγοντες της ναυτιλίας θεωρούν βέβαιο το ενδιαφέρον του ομίλου Μελισσανίδη, εταιρείες του οποίου σήμερα ελέγχουν σχεδόν εξ ολοκλήρου τη διαχείριση των πετρελαιοειδών αποβλήτων των πλοίων στον Πειραιά, η συλλογή των οποίων γίνεται με φορτηγά πλοία και συμβατικά μέσα.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η νέα μονάδα θα αναβαθμίσει την εμβέλεια και τα έσοδα της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και τη λειτουργία του πρώτου λιμανιού της χώρας.

Συγκριτικό πλεονέκτημα

Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, τα λιμάνια που διαθέτουν μονάδες διαχείρισης των αποβλήτων των πλοίων αποκτούν ισχυρότατο συγκριτικό πλεονέκτημα και προσελκύουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό πλοίων τόσο για τακτικούς όσο και για έκτακτους πλόες από φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια, επισκευαζόμενα πλοία και ιδιαίτερα από κρουαζιερόπλοια, που αποτελούν μια ξεχωριστή δυναμική αναπτυξιακή κατηγορία στη ναυτιλία.

Η σημερινή κατάσταση της διαχείρισης των αποβλήτων των πλοίων, σύμφωνα με τον ΟΛΠ Α.Ε., στηρίζεται σε ένα σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και εγκρίθηκε από τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο επανεξετάζεται και επανεγκρίνεται ανά τριετία, όπως επιβάλλει η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2000/59/ΕΚ.

Για την εφαρμογή του σχεδίου, «ο Οργανισμός, ύστερα από διαβούλευση με τους χρήστες, καθιέρωσε ένα σύστημα τελών και τιμολογίων παροχής ευκολιών υποδοχής καταλοίπων, το οποίο αφ' ενός μεν ενθαρρύνει την παράδοση των αποβλήτων πλοίων στον λιμένα, αντί της απόρριψής τους στη θάλασσα, αφ' ετέρου δε λειτουργεί ανταποδοτικά για την κάλυψη του κόστους χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων, αλλά και περιοριστικά ώστε οι επιβαρύνσεις για τη χρήση των εγκαταστάσεων να είναι δίκαιες, να μην εισάγουν διακρίσεις».

Παράγοντες της ναυτιλίας αποφεύγουν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο απόβλητα να καταλήγουν στη θάλασσα, παρ' ότι είναι βαρύτατες οι προβλεπόμενες ποινές και τα πρόστιμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προκήρυξη που προωθεί ο ΟΛΠ Α.Ε., προβλέπεται ότι:

1Ο ιδιώτης επενδυτής αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθερής (χερσαίας) λιμενικής εγκατάστασης παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων πλοίου και υγρών καταλοίπων φορτίου (πλην λυμάτων - βοθρολυμάτων) των πλοίων που καταπλέουν στη Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ, και τη δυνατότητα μεταβίβασης αυτής στον ΟΛΠ Α.Ε. μετά τη λήξη της περιόδου παραχώρησης.

2 Ο παραχωρησιούχος θα οφείλει, το αργότερο εντός δύο ετών από τη σύναψη της σύμβασης, να χρηματοδοτήσει και να δημιουργήσει, έτοιμη προς πλήρη λειτουργία και νόμιμα αδειοδοτημένη, χερσαία λιμενική εγκατάσταση διαχείρισης υγρών αποβλήτων πέριξ ή εγγύς της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, η οποία θα διαθέτει παραγωγική ικανότητα διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων τουλάχιστον 1.000 κ.μ. ημερησίως.

3 Για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής ευκολιών παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων και για το διάστημα από τη σύναψη της σύμβασης έως την κατασκευή και θέση σε λειτουργία της σταθερής (χερσαίας) λιμενικής εγκατάστασης διαχείρισης υγρών αποβλήτων, ο παραχωρησιούχος οφείλει να διαθέτει πλωτή εγκατάσταση διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων με αποθηκευτική ικανότητα τουλάχιστον 30.000 κυβικών μέτρων.

Με πλωτά ή χερσαία μέσα

4 Η παραλαβή των υγρών αποβλήτων θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες και την επιθυμία των πλοίων, εφόσον οι αντικειμενικές συνθήκες και οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέπουν, είτε με πλεύριση στις εγκαταστάσεις του αναδόχου είτε στις θέσεις παραβολής, πρυμνοδέτησης ή αγκυροβολίας τους, με προσέγγιση από τη θάλασσα ή από την ξηρά με τα πλωτά ή χερσαία μέσα του αναδόχου.

5 Η εκτέλεση των εργασιών παραλαβής όσο και της επεξεργασίας των αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς κανόνες.

6 Τα μέσα που θα χρησιμοποιούνται, πλωτά και χερσαία, θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και θα είναι εφοδιασμένα με τις απαραίτητες άδειες.

7 Η διαχείριση όλων των κατηγοριών υγρών αποβλήτων θα γίνεται κατά περιβαλλοντικά ορθό τρόπο και αυτά θα διατίθενται προς τελική διάθεση σε κατάλληλους αδειοδοτημένους τελικούς αποδέκτες.

Μεγάλα έσοδα από τα τέλη των πλοίων

Θεμέλιος λίθος για τη νέα μονάδα που προωθείται με σύμβαση παραχώρησης θα είναι επίσης η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», αφού θα αντλεί τα έσοδά της με μακροχρόνια σύμβαση από τα τέλη που θα πληρώνουν τα πλοία για να παραδίδουν προς επεξεργασία τα απόβλητά τους.
Ο ΟΛΠ θα εποπτεύει και θα εγκρίνει την ασκούμενη τιμολογιακή πολιτική. Οι εγκαταστάσεις της νέας μονάδας θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από τον ιδιώτη παραχωρησιούχο, ενώ θα αναπτυχθούν σε χώρους εντός της έκτασης της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, η οποία εκτείνεται από τον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά μέχρι το λιμενίσκο του Περάματος και περιλαμβάνει επίσης την περιοχή Κυνόσουρας και της νήσου Σαλαμίν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...