Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Επαναφέρει το θέμα του «πλοίου ασφαλείας», ο Λευτέρης Αυγενάκης

Την θεσμοθέτηση του «πλοίου ασφαλείας» επαναφέρει με παρέμβασή του ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ενόψει του νομοσχεδίου που επεξεργάζεται το Υπουργείο Ναυτιλίας και που σε λίγο καιρό θα βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής


Στο Σχέδιο Νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» είχε προταθεί τροπολογία -η οποία δεν έγινε δεκτή- και αφορούσε στο «πλοίο ασφαλείας» και η οποία προέβλεπε ότι «σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίων λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), οφείλει εντός 48 ωρών από το χρόνο κήρυξης της απεργίας να εισηγηθεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, προκειμένου αυτός με απόφασή του να καθορίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό δρομολογιακών γραμμών και συχνότητας εκτέλεσης δρομολογίων που απαιτούνται για τη προώθηση των ευπαθών προϊόντων, εφόσον η απεργία υπερβεί τις 48 ώρες. Ο ως άνω καθορισμός αφορά σε ήδη υφιστάμενες δρομολογιακές γραμμές και δρομολογημένα αντιστοίχως πλοία».

Όπως υπογραμμίζει ο Ηρακλειώτης Βουλευτής: «η καθιέρωση «πλοίου ασφαλείας» αποτελεί πάγιο αίτημα των αγροτών και των παραγωγικών φορέων τόσο της Κρήτης, όσο και της υπόλοιπης νησιωτικής Ελλάδας, καθώς έτσι εξασφαλίζεται η ομαλή διακίνηση των προϊόντων τους, τα οποία πολλές φορές παρέμεναν στα λιμάνια για μέρες λόγω συνεχιζόμενων απεργιών ή αλλαγών, τροποποιήσεων και προβλημάτων που συχνά αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελέσουν τα δρομολόγιά τους. Επιπλέον όπως επισημαίνει ο Λευτέρης Αυγενάκης «με την «ενεργοποίηση του πλοίου ασφαλείας», τα συμβόλαια των παραγωγών με τους εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων θα είναι λιγότερο σκληρά και επαχθή, δεδομένου του όρου που έθεταν ως προς τα ενδεχόμενα των συχνών αλλαγών στα δρομολόγια των πλοίων και κατά συνέπεια ως προς το χρόνο παράδοσης των αγροτικών προϊόντων στις αγορές απορρόφησης.»

«Δεδομένων των δεσμεύσεων του απελθόντα Υπουργού στη Βουλή σχετικά με το πλοίο ασφαλείας «να υποβληθούν οι προτάσεις των κομμάτων στο Υπουργείο, που θα ληφθούν σοβαρά και άμεσα υπόψη, προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα σταθερό και απολύτως ασφαλές θεσμικό πλαίσιο», την απάντησή σας στην με Α.Π. 12236/26-6-2013 ότι «το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου επεξεργάζεται νομοθετικές πρωτοβουλίες και στο πλαίσιο αυτό μελετά το θέμα της εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών σε περιπτώσεις αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίων, ώστε να αντιμετωπίζονται φαινόμενα αποκλεισμού του νησιωτικού χώρου και να διασφαλίζεται τόσο η κοινωνική και οικονομική ομαλότητα της ζωής των νησιών, όσο και η εδαφική συνοχή της χώρας», αλλά και τα οφέλη που θα προκύψουν σε οικονομικό κυρίως επίπεδο από την εξασφάλιση των προϊόντων, είναι σημαντικό να προχωρήσει το συντομότερο η θέσπιση του «πλοίου ασφαλείας» καθώς αποτελεί πραγματική και ουσιαστική στήριξη στον πρωτογενή τομέα παραγωγής» τονίζει ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Τέλος, ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να συμπεριληφθεί σαφής διάταξη που θα προβλέπει την θέσπιση «πλοίου ασφαλείας», στο επικείμενο νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Ναυτιλίας και που σε λίγο καιρό θα βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...